Zajímavé soutěže zaměřené na výpočetní techniku

 

Bobřík informatiky

Je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Oficiální stránky jsou zde.

 

 

Olympiáda z programování

Kategorie P Matematické olympiády je určena všem studentům středních škol v ČR bez rozdílu věku. Je zaměřena na úlohy z oblasti algoritmizace a programování. Na rozdíl od jiných u nás existujících studentských programátorských soutěží v ní přitom nejde jen o zvládnutí práce s počítačem a rutinní programování, ale soustředí se zejména na návrh efektivních algoritmů a následně i na jejich programovou realizaci.

Zadání úloh domácího kola dostanou zájemci vždy na začátku školního roku, texty úloh jsou zveřejněny na Internetu. V domácím kole se řeší čtyři soutěžní úlohy, z nichž některé jsou teoretické (odevzdává se písemné řešení obsahující popis algoritmu ve stanoveném tvaru) a jiné praktické (odevzdává se odladěný program). Vyřešené úlohy domácího kola studenti odevzdávají podle pokynů do poloviny listopadu. Oficiální stránky jsou zde.

 

Prezentiáda

Prezentiáda je soutěž v prezentačních dovednostech pro dvou až tříčlenné týmy, určená středoškolákům a starším žákům základních škol z České republiky a Slovenska. Již osmým rokem v mladých lidech podporuje soutěživost, kreativitu a pomáhá jim zdokonalit jejich komunikační schopnosti

Stačí sestavit tým, přihlásit se a společně vytvořit prezentaci na jedno ze zadaných témat. Ti nejlepší postoupí z nominačního kola do krajského, kde svůj projekt doprovodí slovním komentářem. Nejlepší z nejlepších, kteří prokáží své schopnosti a překonají nominační i krajská kola, se utkají na dvoudenním finále v Brně. Oficiální stránky jsou zde.

Kontakt

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny

Poděbradova 661
440 01 Louny

Vyhledávání