Maturitní okruhy pro rok 2018/2019

 1. Číselné soustavy a kódování ve výpočetní technice.
 2. Hardware počítače, historie počítačů, počítačové sítě.
 3. Operační systém, Průzkumník, počítačové viry.
 4. Rastrová grafika - program GIMP.
 5. Vektorová grafika - program Corel Draw/Inkscape.
 6. Prezentace na počítači - program PowerPoint.
 7. Základy programování 1, program, algoritmus, základní datové typy.
 8. Základy programování 2, kolekce - datové typy.
 9. Základy programování 3, podmíněné příkazy.
 10. Základy programování 4, cyklus for.
 11. Základy programování 5, cyklus while.
 12. Základy programování 6, práce s textovým souborem.
 13. Základy programování 7, vykreslování grafů.
 14. Základy programování 8, třídy a dědičnost.
 15. Textový editor 1 - nastavení prostředí, práce s textem, seznamy.
 16. Textový editor 2 - formátování textu, práce s tabulkami.
 17. Textový editor 3 - styly a tabulátory.
 18. Tabulkový procesor 1 - seznamy, podmíněné formátování, odkazy a výpočty.
 19. Tabulkový procesor 2 - práce s grafy, výpočty s procenty.
 20. Tabulkový procesor 3 - funkce když, databázové nástroje, řazení dat.

Kontakt

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny

Poděbradova 661
440 01 Louny

Vyhledávání