Maturitní okruhy pro rok 2017/2018

 1. Číselné soustavy a kódování ve výpočetní technice.
 2. Hardware počítače, počítačové viry, historie počítačů, počítačové sítě.
 3. Software počítače, operační systém počítače.
 4. Rastrová grafika - program GIMP.
 5. Vektorová grafika - program Inkscape nebo CorelDraw.
 6. Prezentace na počítači - program PowerPoint.
 7. Programovací jazyk C# 1, program, algoritmus, datové typy.
 8. Programovací jazyk C# 2, podmíněné příkazy a přepínač switch.
 9. Programovací jazyk C# 3, druhy cyklů.
 10. Programovací jazyk C# 4, pole, řetězce, seznamy, práce s textovým souborem.
 11. Programovací jazyk C# 5, třídy a metody, dědičnost
 12. Programovací jazyk C# 6, grafické uživatelské rozhraní
 13. Textový editor 1 - nastavení prostředí, práce s textem, seznamy.
 14. Textový editor 2 - formátování textu, práce s tabulkami.
 15. Textový editor 3 - styly a tabulátory.
 16. Textový editor 4 - vytvoření dopisu, hromadná korespondence, práce s rozsáhlými dokumenty.
 17. Tabulkový procesor 1 - seznamy, podmíněné formátování, druhy odkazů, výpočty.
 18. Tabulkový procesor 2 - práce s grafy, výpočty s procenty.
 19. Tabulkový procesor 3 - využití vestavěných funkcí.
 20. Tabulkový procesor 4 - funkce když, databázové nástroje.

Kontakt

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny

Poděbradova 661
440 01 Louny

Vyhledávání